Pääluottamustiedote 9.11.2011

  • TVA-lisät maksetaan marraskuussa, lukion opettajille kuitenkin vasta joulukuussa
  • Siirtymäkauden lisät poistuvat
  • Lahden kaupungin intranetissä on paljon palvelussuhteeseen liittyvää tietoa