Pääluottamusmiestiedote 13.12.2011

  • Tuloksellisuuserän (1.9.2010) maksussa tapahtunut virhe on korjattu
  • Lukion TVA-lisät maksetaan joulukuussa. Lisät ovat kuitenkin pienemmät kuin viime lukuvuonna. Tämä virhe tullaan korjaamaan tammikuun palkanmaksussa.
  • Uudet sopimukset tulevat voimaan 1.1.2012 alkaen