Pääluottamusmiestiedote 11.1.2012

  • Tärkeimmät 1.1.2012 voimaan tulleet virkaehtosopimusmuutokset