LOAY:ssä on tällä hetkellä n. 900 jäsentä, jotka ovat peruskoulun, lukion, kansanopiston, Wellamo-opiston ja Steiner-koulun opettajia.

Paikallisella tasolla LOAY:

  • ylläpitää kiinteää yhteyttä kouluviranomaisiin ja päättäjiiin opettajan asemaan liittyvissä asioissa
  • järjestää yhteysopettajille mm. koulutusta ja säännöllisiä tapaamisia
  • pyrkii saamaan myös nuoria opettajia mukaan ammattiyhdistystoimintaan
  • edistää jäsentensä arjessa jaksamista mm. toimikuntien järjestämien erilaisten tilaisuuksien avulla

Valtakunnallisella tasolla LOAY:

  • pitää yhteyttä suurten kaupunkien opettajien ammattiyhdistyksiin
  • tekee aloitteita voimassa ja valmisteilla olevien säädösten korjaamiseksi ja saattaa ne OAJ:n järjestökäsittelyyn OAJ:n Päijät-Hämeen alueyhdistyksen kautta

Lisätietoja yhteisistä edunvalvonta-aiheista ja alueellisista koulutuksista löydät alueyhdistyksen kotisivuilta.

Jäseneksi liittyminen

Lahden OAY:n hallitus hyväksyy hakijan jäseneksi, jos hakija:

  • toimii opetus- ja kasvatusalalla opettajana tai siihen verrattavassa työssä
  • opettaa yhdessä tai useammassa oppilaitoksessa vähintään 8 vuosiviikkotuntia
  • on opettajakelpoinen ja sijaisuus/toimi on vähintään kahden (2) kuukauden mittainen
  • opettajakelpoisuutta vailla olevalla on pääsääntöisesti vähintään lukuvuoden kestävä sijaisuus

Jäseneksiliittymislomakkeen saat oman koulusi yhteysopettajalta

Muista hakea jäsenyyttä heti palvelussuhteesi alussa. Päivää jäsenhakemuksesi palvelussuhteen alkamispäivällä. Tällöin jäsenyyteesi liittyvä ansiosdonnaisen työttömyysturvan edellyttämä kymmenen kuukauden (43 viikon) jäsenyysaika ehtii täyttyä lukuvuoden aikana. Palauta täytetty lomake yhteysopettajan kautta yhdistyksen jäsensihteerille.

Jäseneksiliittymislomake on samalla jäsenmaksun perintävaltakirja.

Hyväksyessäsi liittymislomakkeen liityt samalla Opettajien Työttömyyskassan jäseneksi.

Jäsenyyden päättyessä jäsenmaksuvelvoite päättyy jäsenyydestä eroamista seuraavan kalenterikuukauden lopussa.