Seppo Pyhälahti, numero 06, Kannaksen lukio

Vaaliteesit:

Seppo3
  • Oppilaistamme ja opiskelijoistamme on pidettävä hyvää huolta: he ansaitsevat hyvän opetuksen, ohjauksen ja tuen koulutiellään.
  • Koulutus on Suomen tärkein kilpailuvaltti: ei lyhytnäköisille säästöille!
  • Opettajien asema on turvattava: ammattinimekkeen suojaus ja kilpailukykyinen palkka. Opettajiksi on valittava vain päteviä. OAJ:n on puututtava väärinkäytöksiin.
  • Opettajien täydennyskoulutukset on saatava pakollisiksi.
  • Opettajien palkkausjärjestelmää on kehitettävä: erilaiset toimenkuvat ja muuttuvat tehtävät otettava huomioon.

Katja Järvinen, numero 02

katja

Olen naurava ja ehtivä luokanopettaja Lahdesta. Kotijoukoissa minua tsemppaa maailman paras tiimi: kaksi lasta, koira ja mies. Vaikka mieheni onkin listalla viimeisenä mainittuna, hän ei suinkaan ole vähäisin henkilö tiimissä. Elämä on iloista, arjen tavallisuudessaankin.

Olen valmistunut luokanopettajaksi ja enkun opeksi Jyväskylästä vuonna 2003.Lahteen tulin töihin heti valmistuttuani. Muutimme muutamaksi vuodeksi Hämeenlinnaan, tuolloin toimin opettajana Riihimäellä. Takaisin Lahteen tulimme syksyllä 2011.

Opiskeluaikana kiinnostuin järjestökuvioista ja ajankohtaisista asioista, toimin muutaman vuoden opettajaksi opiskelevien SOOLin hallituksessa. Paikallisyhdistyksissä olen toiminut Lahdessa ja Riihimäellä. Päijät-Hämeen alueyhdistyksen halitukseen tulin mukaan tämän vuoden alussa.

OAJ:n Nope-kouluttajana (Nuori ope-kouluttajana) olen toiminut nyt 6 vuotta. Koulutusalueeni on Pirkanmaa ja Kanta-Häme. Kouluttajan tehtävät ovat antoisia. Kouluttajana huomaa, että opettajat kaipaavat koulutusta, tietoa ja vertaistukea.  Koulutus lisää osaamista, kouluttaminen ja kouluttautuminen lisää ymmärrystä. Näillä ajatuksilla valtuustoon. Voit äänestää minua numerolla 02!

Hilkka Honkonen, numero 03

hilkka2

Olen 30- vuotias erityisluokanopettaja. Ammattiyhdistystoiminnassa olen ollut mukana jo kuudetta vuotta. OAJ:n Järjestötoimintaan tutustuin jo opiskeluaikoina SOOL:issa. Nyt olen toiminut useamman vuoden Lahden opettajien ammattiyhdistyksen koutussihteerinä sekä liikuntatoimikunnan puheenjohtajana.

Valtuustossa tärkeimpinä asioina koen palkkauksen, koulutuksen ja tiedotuksen ajantasaistamisen. Äänestä numeroa 3.