Lahden OAY kaupungintalolla

Opettajat esittivät leikkausten välittömiä vaikutuksia lahtelaisissa peruskouluissa ja lukioissa Lahden kaupungintalolla sunnuntaina 30.10.2016. Valtuustoryhmien puheenjohtajien ja puolueiden neuvottelijoiden talousarvioseminaarissa:

Ryhmäkokojen kasvu peruskoulussa

 • keskimääräistä kahden oppilaan ryhmäkoon kasvua ei voida toteuttaa vaan luokkia yhdistetään mahdollisuuksien mukaan. Tuloksensa on jopa yli 30 oppilaan ryhmiä alakouluissa. Asiantuntijoiden suositus on 20 oppilasta.
 • Lahdessa on suhteellisen paljon erityistä tukea tarvitsevia oppilaita myös yleisopetuksessa ja yhä enemmän puutteellisen kielitaidon omaavia maahanmuuttajalapsia. Isossa ryhmässä he eivät ehkä saa tarvitsemaansa apua ja huomiota.
 • Jakotunnit, joilla on vain puolet luokasta oppimassa tärkeimpiä asioita ja taitoja, jäävät pitämättä rahan puutteessa. Matematiikan ja äidinkielen taidot ovat vaarassa jäädä heikoiksi, samoin vieraan kielen suullinen taito.
 • Työrauhaongelmat ovat todennäköisempiä suuressa opetusryhmässä.
 • Suuret ryhmät ovat myös turvallisuusriski mm. käsitöissä, kotitaloudessa ja kemiassa.

Ryhmäkokojen kasvu lukioissa

 • pakollisten aineiden ryhmäkoot keskimäärin yli 30 eikä 36 opiskelijankaan ryhmä ole poikkeus. Ryhmän koko vaikuttaa tuloksiin, jotka todentuvat ylioppilaskirjoituksissa.
 • Sairastumisesta tai muusta syystä kesken jäänyt kurssi aiheuttaa opintojen viivästymistä, koska kurssien vähäisestä määrästä johtuen ne ovat täynnä. Opiskelumateriaalinen puute vaikeuttaa opetussuunnitelman toteuttamista
 • tietokoneita ei ole riittävästi, opettajia ei voida kouluttaa niiden käyttöön eikä laitteiden huolto pelaa.
 • Sähköiset ylioppilaskirjoitukset vaativat tietoteknisiä taitoja, joita on opeteltava jo peruskoulussa.
 • Oppikirjojen puute vaikeuttaa oppimista. Alakoulussa nyt alkaneeseen yhteiskuntaoppiin ei opettajilla ole koulutusta, joten oppikirjat olisivat tarpeen. Myös mm. kielissä kirjoilla on suuri merkitys. Puutteellinen tietotekninen varustelu ei korvaa oppikirjoja.
 • Taito- ja taideaineissa joudutaan käyttämään lähes pelkästään kodeista saatavia kierrätysmateriaaleja. Kaikkia opetussuunnitelman tavoitteita ei saavuteta niiden avulla. Opetussuunnitelmassa määrätty valinnaisuus on uhattuna
 • Lukion syventävät kurssit ovat vähentyneet ja soveltavat uhkaavat pääsääntöisesti loppua. Kurssit ovat välttämättömiä ylioppilaskirjoituksiin valmistautuessa ja jo tasa-arvosyistä niiden järjestäminen on koulun vastuulla, koska kaikilla ei ole mahdollisuutta osallistua maksullisille kursseille.
 • Peruskoulussa joudutaan tarjoamaan valinnaiskursseja vain ns. edullisissa aineissa. Esimerkiksi valinnaisen vieraan kielen opetus vaarantuu. Koululeikkausten suurimmat vaikutukset näkyvät vasta tulevaisuudessa. 

Marjo, Leena ja Esa esittelemässä leikkausten vaikutuksia valtuustoryhmien puheenjohtajien ja puolueiden neuvottelijoiden talousarvioseminaarissa.