Ajankohtaista


TIEDOTE VUOSITYÖAIKAKOKEILUKOULUJEN JATKOSTA LAHDESSA

Kolme lahtelaiskoulua on testannut vuosityöaikamallia syksystä 2018 alkaen. Helmikuussa 2020 kaikilla kokeilukouluilla järjestettiin äänestys, jossa selvitettiin, haluavatko opettajat jatkaa kokeilua vielä viimeisenä kokeiluvuotena 1.8.2020-31.7.2021.

Äänestystulokset laskettiin 21.2.2020 Lahden OAY:n toimistolla vaalitoimijoiden kesken. Tässä tulokset kouluittain:

Karisto/ äänestystulos 47,8% kyllä-ääniä

Kasakkamäki/ äänestystulos 92,3% kyllä-ääniä

Myllypohja/ äänestystulos 76,5% kyllä-ääniä

Ehtona viimeiselle kokeiluvuodelle oli 2/3 (66,66%) kyllä-enemmistö äänestystuloksessa. Tällä perusteella kokeilussa jatkavat Lahden osalta Kasakkamäen koulu ja Myllypohjan koulu.

LOAY


LOAY:ssä on tällä hetkellä n. 1100 jäsentä, jotka ovat peruskoulun, lukion, kansanopiston, Wellamo-opiston ja Steiner-koulun opettajia.

Paikallisella tasolla LOAY:

 • ylläpitää kiinteää yhteyttä kouluviranomaisiin ja päättäjiiin opettajan asemaan liittyvissä asioissa
 • järjestää yhteysopettajille mm. koulutusta ja säännöllisiä tapaamisia
 • pyrkii saamaan myös nuoria opettajia mukaan ammattiyhdistystoimintaan
 • edistää jäsentensä arjessa jaksamista mm. toimikuntien järjestämien erilaisten tilaisuuksien avulla

Valtakunnallisella tasolla LOAY:

 • pitää yhteyttä suurten kaupunkien opettajien ammattiyhdistyksiin
 • tekee aloitteita voimassa ja valmisteilla olevien säädösten korjaamiseksi ja saattaa ne OAJ:n järjestökäsittelyyn OAJ:n Päijät-Hämeen alueyhdistyksen kautta
 • Lisätietoja yhteisistä edunvalvonta-aiheista ja alueellisista koulutuksista löydät alueyhdistyksen kotisivuilta.

Jäseneksi liittyminen

Lahden OAY:n hallitus hyväksyy hakijan jäseneksi, jos hakija:

 • toimii opetus- ja kasvatusalalla opettajana tai siihen verrattavassa työssä
 • opettaa yhdessä tai useammassa oppilaitoksessa vähintään 8 vuosiviikkotuntia
 • on opettajakelpoinen ja sijaisuus/toimi on vähintään kahden (2) kuukauden mittainen
 • opettajakelpoisuutta vailla olevalla on pääsääntöisesti vähintään lukuvuoden kestävä sijaisuus

Muista hakea jäsenyyttä heti palvelussuhteesi alussa. Päivää jäsenhakemuksesi palvelussuhteen alkamispäivällä. Tällöin jäsenyyteesi liittyvä ansiosdonnaisen työttömyysturvan edellyttämä kymmenen kuukauden (43 viikon) jäsenyysaika ehtii täyttyä lukuvuoden aikana.

Jäseneksiliittymislomake on samalla jäsenmaksun perintävaltakirja.

Hyväksyessäsi liittymislomakkeen liityt samalla Opettajien Työttömyyskassan jäseneksi.

Jäsenyyden päättyessä jäsenmaksuvelvoite päättyy jäsenyydestä eroamista seuraavan kalenterikuukauden lopussa.

Hallitus


Hallituksen jäsenet

 • Jukka Kalliolehto
 • Henry Koivula
 • Mika Laitila
 • Anna Huhtamäki
 • Maria Jalojärvi
 • Anna Muikku
 • Kirsi Makkonen
 • Niina Sivonen
 • Heini Kiskola
 • Marja-Riitta Mustonen
 • Sari Vesanoro

Puheenjohtaja

 • Jukka Kalliolehto
 • jukka.kalliolehto(ät)edu.lahti.fi

Varapuheenjohtaja talousvastaava

 • Mika Laitila
 • mika.laitila(ät)edu.lahti.fi

Sihteeri

 • Henry Koivula
 • henry.koivula(ät)edu.lahti.fi

Tiedottaja

 • Anna Huhtamäki
 • anna.huhtamaki(ät)edu.lahti.fi

Jäsensihteeri

 • Maria Jalojärvi
 • maria.jalojarvi(ät)edu.lahti.fi

Taloudenhoitaja

 • Hillevi Kivistö
 • lahden.oay(ät)phnet.fi

Koulutussihteeri

 • Anna Muikku
 • anna.muikku(ät)lyk.fi

Kokousvastaava

 • Heini Kiskola
 • heini.kiskola(ät)edu.lahti.fi

Yhteysopettajavastaava

 • Niina Sivonen
 • niina.sivonen(ät)edu.lahti.fi

Toimikuntavastaava

 • Marja-Riitta Mustonen
 • marja-riitta.mustonen(ät)edu.lahti.fi