Pääluottamusmiestiedote 21.2.2012

  • Peruskoulun luokanvalvontatyön korvaaminen
  • Työsuorituksen arviointi