Lahden opettajien ammattiyhdistys ry valitsi syyskokouksessaan hallituksen kaudelle 2021-2022:

lukion opettajat:
Marjo Eklund (varajäsen: Henry Koivula)
Jukka Kalliolehto, pj. (Leena Kalliolehto)

perusopetuksen luokkien 7-9 opettajat:
Anna Huhtamäki (Jukka Savolainen)
Maria Jalojärvi (Reetta Nyman)
Mika Laitila (Irja Haapasaari)

perusopetuksen luokkien 1-6 opettajat:
Heini Kiskola (Hilkka Raita)
Henna Koivuluoma (Satu Mälkiä)
Kirsi Makkonen (Tiiu Salmi)
Niina Sivonen (Sanna Lämsä)
Sari Vesanoro (Jenni Manninen)

Lahden yhteiskoulun opettaja:
Anna Muikku (Emmi Mehtonen)

Onnea uudelle hallitukselle!